ไซโคลนเรตสแตรคเกอร์


ALUMINIUM FINISHED COLOURS

We believe in providing customers with exactly what they want. The colour range that we have compiled represents the colours expressed by home owners as firm favorites for their timeless appearance and ability to complement the wide range of cladding and roofing options.
The colours are in line with emerging design trends. There is a diverse palette inspired by nature, as well as the latest in timber colour finishes. 
The finished on Fletcher Aluminium and Comalco Door and window joinery is supplied by market leaders powder coatings. D&W offers comprehensive warranties on the finish of your windows and doors for your peace of mind.

STANDARD COLOURS V. 2015
Standard colours v. 2015 provide 10 years warrantyMANNEX COLOURS POWDERCOAT FINISHED

TIMBER COLOURS POWDERCOAT FINISHED
D&W Timber Powdercoat finishes for Fletcher Aluminium or Comalco doors and windows are a beautiful, durable and sustainable alternative to timber building products as it offers the strength and stability of aluminium and the warmth and natural beauty of timber.
A stunning timber finish that never requires painting will never rot, split or twist and is not subject to insect attack.  The product can be applied to any substrate that can be powdercoated.

ELECTRO COLOURS POWDERCOAT FINISHED
Electro made from high durability, UV resistant raw materials, the tough yet flexible Electro range of powder coatings, when applied by a “registered applicator” on architectural aluminium, can carry a 15 year, exterior durability, performance warranty. The Electro range of powder coatings are suitable for use in a wide variety of climatic conditions from cold to hot, and humid to dry environments.
Besides their excellent exterior durability, compared to traditional anodic type finishes, the Electro range of powder coatings have superior anti-staining properties. The Electro range of powder coatings are resistant to staining from the likes of wood tannins, and can thus be used with confidence in conjunction with timbers such as cedar. Mortar splashes cleaned off while still “wet” will not damage the Electro coated surface or leave an ugly white stain.
In situations where “run off” marks may occur, and or air borne dust and dirt accumulate, simply wash with warm soapy water using a car wash brush or similar. In the unfortunate situation where serious damage occurs to an Electro coated surface the damage may be easily repaired in-situ using an approved paint system. 

 
Note ** Sample colours as your see in this website may different from real colours on Aluminium frame because of display. Should contact our sales team and ask for sample and detail of products.สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงพายุไซโคลน
จะได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับภูมิประเทศตามแถบชายฝั่ง
ซึ่งในภูมิภาคนี้มักจะพบความรุนแรงของพายุไซโคลนเป็นระยะเวลานาน
ทั้งนี้่ยังมีปัจจัยอื่นๆให้ต้องบำรุงรักษาสิ่งปลูกสร้างเช่นเศษต่างๆ
ที่ลอยมากระทบ 
นอกจากนี้การออกแบบและการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆ
ยังมีตัวแปรอื่นๆที่สำคัญ ซึ่งเป็นผลให้อาคารไม่แข็งแรงเมื่อกระทบกับพายุไซโคลน
ระบบประตูหน้าต่างในพื้นที่เสี่ยงพายุไซโคลน
เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมในพื้นที่เสี่ยงพายุไซโคลนนี้


ประตูหรือหน้าต่างบานสแตรคไซโคลนเรตเฟล็ทเชอร์:ระบบประตูหน้าต่างสำหรับพื้นที่เสี่ยงพายุไซโคลนแบรนด์เฟลชเชอร์ ได้รับการผลิตภายใต้มาตรฐานหน้าต่างของออสเตรเลีย AS2047ประสิทธิภาพสินค้าได้รับการรับรองโดยห้องปฎิบัติการทดสอบของ NATA ซึ่งโรงงานผลิตของเราเป็นสมาชิกของ AWA Accreditation Program สินค้าของเรารับประกันนาน 6 ปี รวมถึงการผลิตและวัสดุการผลิต (ดูรายละเอียดได้จากการรับประกันของโรงงาน)  ได้รับการทดสอบและได้รับการรองรับตามมาตรฐาน AS2047 :
 
  • การทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง
  • การทดสอบคุณสมบัติของอุปกรณ์
  • การทดสอบการรั่วซึมของน้ำ
  • การทดสอบการรั่วซึมของอากาศ