มุ้งลวดม้วนเก็บฟรีดอมได้แก้ปัญหาของบานมุ้งลวดขนาดใหญ่
ที่สามารถม้วนเก็บได้ในแนวนอน สามารถใช้กับบานกว้างได้ถึง 8.0 ม. [บานคู่] ทั้งยังคงมีความแข็งแรงและสง่างาม
เปิดปิดได้ง่าย


คุณสมบัติมุ้งลวดม้วนเก็บฟรีดอม

  • ไม่สร้างความรำคาญ : บ้านของคุณจะได้รับการป้องกันแมลงที่มาสร้างความรำคาญเมื่อคุณต้องการ
  • เปิดปิดได้ง่าย : มุ้งลวดฟรีดอมสามารถเปิดปิดได้ง่าย
  • แข็งแรง : มุ้งลวดฟรีดอม ได้รับการทดสอบอย่างจริงจัง เพื่อให้แน่ใจได้ว่าสามารถใช้งานได้จริง
  • เหมาะสำหรับประตูขนาดใหญ่ : มุ้งลวดฟรีดอมเหมาะสำหรับประตูขนาดใหญ่ได้ถึง3.2 ม. x 8.0 ม. [บานคู่]
  • อเนกประสงค์ : สามารถติดตั้งเพื่อใช้กับประตูพับได้ ซ่อนเก็บได้ หรือติดตั้งเข้ากับหน้าต่างกั้นเคาน์เตอร์ มุ้งลวดฟรีดอมสามารถใช้ได้หลากหลาย